2012-09-24 Astronomioptik

Göte Flodqvist, STAR, föreläste om grunderna inom optik för astronomi. En givande kväll med betoning på praktisk astronomiteknik. Bilderna från föredraget finns upplagda på STARs hemsida.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar