Observationsplats: Söderhall

Faktaruta
Källa
Lat/Long59°38’42″N 18°20’26″E
Söderhall (Google Maps)
Brightness1
(Ljusstyrka)
0,427mcd/m2World Atlas 2015
SQM221,01
(Grön zon3)
magnitud/bågsek2World Atlas 2015
1) Ljusstyrka i mätt från satellit. (Vad som strålar ut från jorden)
2) Sky Quality Meter är en kommersiell ljusmätare som mäter bakgrundsljus på natthimlen. (Vad som reflekteras tillbaka från himlen)
3) Bortle-värde. Himlens ljusstyrka i en 9-gradig skala (1-9) med färgkoder.

Söderhall ligger 37 km fågelvägen från Stockholms centrum (Observatorie­kullen).

Observationsplatsen ligger norr om markeringen (vid den gula pilen). Parkering sker längs liten väg (röd pil). Var försiktig vid snö och halka eftersom det är lätt att fasta på vägen som snabbt blir hal. Dessutom är det en brant backe upp!

Transport

 

Söderhall – norr uppåt
Google (1000 m)

Lämna ett svar