Observationsplats: Skälåker

Faktaruta
Källa
Lat/Long59°05’38″N 18°19’08″E
Skälåker (Google Maps)
Brightness1
(Ljusstyrka)
0,426mcd/m2World Atlas 2015
SQM221,01
(Grön zon3)
magnitud/bågsek2World Atlas 2015
1) Ljusstyrka i mätt från satellit. (Vad som strålar ut från jorden)
2) Sky Quality Meter är en kommersiell ljusmätare som mäter bakgrundsljus på natthimlen. (Vad som reflekteras tillbaka från himlen)
3) Bortle-värde. Himlens ljusstyrka i en 9-gradig skala (1-9) med färgkoder.

Skälåker ligger 30 km fågelvägen från Stockholms centrum (Observatorie­kullen).

Upp till höger på stora vägen upp från Morarna, är den stora parkerings­platsen vid Gålö havsbad (Skälåker). Här finns mycket gott om utrymme. Parkerings­platsen är uppdelad i ett antal strängar, i nord-sydlig riktning, med grusvägs­standard. Hyfsat låga horisonter från öster, via söder, till väster. Vindkänsligt naturligtvis. Norrut finns en skogshorisont som skymmer bort det direkta förorts­ljuset från bl.a. Handen. I denna riktning finns en reception med tillhörande minigolfbana. Lite längre in i norr finns en större campingplats. Det är ganska generöst med belysnings­källor i det området, men ljusflödet ner över parkerings­platsen har minskat på senare tid (tidigare mycket starkt läckande ljus framför receptionen), så att parkeringsplatsen är nu användbar igen, även om belysningen norrifrån kan upplevas som lite störande. Den norra delen av himlen är ändå ointressant, eftersom Stockholms ljusbubbla dominerar. SL-bussar och annan trafik är normalt inget större problem. Helljus skvallrar i god tid om annalkande trafik. Det brukar vara ett lugnt ställe. Vill man släpa på sina astroprylar kan Gålö havsbads strand nyttjas. Den ger tillgång till en lägre och hyfsat mörk östhorisont (Dalarö). Men, det är ett bekymmer att hitta riktigt fast mark för att rigga tyngre astroutrustning på strandängen.

Även om platsen lider svårt (för astronördar) av ljuset från Stockholm norrut, är sektorn öster till sydväst användbart mörk. Den korta (bil-) resvägen och restiden är attraktiv. Även vintertid är observationsplatsen tillgänglig.

Transport

Hit kan man åka med bil på mycket bra vägar. Nynäs­vägen–Dalarö­vägen–Gålö–Skälåker. Sista kilometerna innebär att rådjur (många) och älgar (färre) konkurrerar om vägutrymmet så att skärpt uppmärksamhet anbefalles. Beroende på årstid kan övrig fauna göra sig påmind, som sträckande fåglar och hoande ugglor.

Skälåker – norr uppåt
Google (1000 m)
Skälåker – vy söderut
Google Street View
Skälåker

Lämna ett svar