Observationsplats: Hjälstaby

Faktaruta
Källa
Lat/Long59°41’04″N 17°22’46″E
Hjälstaby (Google Maps)
Brightness1
(Ljusstyrka)
0,373mcd/m2World Atlas 2015
SQM221,15
(Grön zon3)
magnitud/bågsek2World Atlas 2015
1) Ljusstyrka i mätt från satellit. (Vad som strålar ut från jorden)
2) Sky Quality Meter är en kommersiell ljusmätare som mäter bakgrundsljus på natthimlen. (Vad som reflekteras tillbaka från himlen)
3) Bortle-värde. Himlens ljusstyrka i en 9-gradig skala (1-9) med färgkoder.

Hjälstaby ligger 56 km fågelvägen från Stockholms centrum (Observatorie­kullen).

Härifrån finns fri horisont i alla väderstreck utom åt öster. Mindre ljusstörningar kan kanske uppstå från bilar på landsvägen (581) på väg norrut.

Parkeringen är begränsad så två eller tre observatörer med utrustning och bilar är nog max.

Transport

Platsen kan nås via E18 från Stockholm mot väster. Avfart 146 mot Skokloster och följ sedan Enköpings­vägen (väg 545 och sedan 263) 6,6 km. Tag höger till Hjälsta­leden/Hjälsta­vägen (väg 582) 8 km. Sväng vänster på väg 581. Där väg 581 gör en svag böj (efter 450 meter) med infart till Hjälstaby gård ligger en liten transformator­station med en tillhörande parkering.

Hjälstaby – söder uppåt
Google (1000 m)
Hjälstaby – vy söderut
Google Street View

Lämna ett svar