2014-11-05 Astrofotokurs (Del 4A)

Bildbehandling (första delen)

Denna del tog upp behandling av astrobilder. Kursen leddes av Bengt Rutersten med lite hjälp från Håkan Lundberg som hade med sig en liten dator-box med många program installerade. Så kunde vi gå, igenom och göra demo av flera bildbehandlingsfunktioner. Ett 20-tal medlemmar deltog vid de tå kurstillfällena. I kursen användes nästan bara freeware, demo och gratisprogram såsom t.ex. Registax, Deep Sky Stacker (DSS) Irfanview och GIMP. Vi diskuterade dock även lite kring kommersiella program såsom bl. a. MaxIm DL, Pixlnsight, Nebulosity m.m.

Efter genomgång av vissa grundbegrepp avhandlades kalibrering och stackning av delbilder

 • Light-bilder
 • Dark-bilder
 • Flat-bilder
 • Bias-bilder

Och metoder hur dessa stackas: t.ex. medelvärde, median eller sigma-klipp. Även funktioner för justering och efterbehandling gicks igenom.

 • Ljusstyrka
 • Kontrast
 • Mättnad
 • Nivåer
 • Kurvor
 • Brusreducering
 • Lager
 • Masker
 • Filter
 • Oskarp mask
 • De-konvolvering

Demo gjordes med några olika fall och program

 • Planetstackning med Registax.
 • ”Deep Sky” stackning med Deep Sky Stacker (DSS).
 • Lagerteknik i GIMP for att ”mixa” två bilder med olika exponering.

Lämna ett svar