2013-04-29 Solur och medelsoltid

Karsten Jöred
Tidsekvationskurvan

Tidsekvationen var ämnet for Karsten Jöreds föredrag. Han började med att berätta om tidiga ”urtyper” såsom solur, vattenur, sandur (timglas) och Christiaan Huygens uppfinning pendeluret (1656). Därefter definierade han ”sann soltid” och ”medelsoltid”. Sann soltid är den tid som ett riktigt uppställt solur visar. Pga jordens elliptiska bana och dess lutning mot ekliptikan blir denna soltid ojämn (dygnet är inte alltid 24 timmar). Medelsoltiden är alltid 24 timmar. Tidsekvationen ar skillnaden mellan sann soltid och medelsoltid och varierar alltså från dag till dag. Karsten visade komplexiteten i tidsekvationen genom att beräkna den for innevarande dag.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar