2011-04-18 Olbers och andra paradoxer

Karsten Jöred i STAR höll ett kul föredrag om alla möjliga paradoxer som förekommit i historien och i vetenskapen. En paradox är enligt Wikipedia en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar