Login Form

Logga in
 

STARs styrelse och övriga 2017

STARs styrelse består för närvarande av 9 ledamöter och en ordförande. Nedan presenteras den exakta sammansättningen. Styrelsens uppdrag är att fatta beslut som berör STAR och dess verksamhet. Styrelsemötena äger vanligtvis rum på måndagar ungefär en gång i månaden under vår- och höstsäsong.

Om du är intresserad av att bli styrelseledamot så hör av dig till valberedningen.

För närvarande har vi problem med mailfunktionen på vår hemsida.
Om du vill kontakta STAR skicka då ett SMS med din e-post adress till Nils-Erik Olsson så kommer han att kontakta dig via mail.

STARs styrelse 2017  
   
Ordförande:
Peter Nerman
Vice ordförande:
Peter Mattisson
Sekreterare:
Mats Mattsson
Kassör:
Gunnar Lövsund
Ledamot:
Göte Flodqvist
Ledamot:
Håkan Lundberg
Revisorer  
Johnny Rönnberg
 Håkan Holmbeck
   
Andra viktiga poster  


Informations och kontaktansvarig:
Nils-Erik Olsson

Obs-chef Saltis:
Tore Månsson

Obs-chef Magnethuset:
Curt Olsson
Webbmaster:
Johan Olzén
Valberedning:

Bernt Balkh (sammankallande)

Tore Månson

Nyckelansvarig:
Gunnar Lövsund

Ansvarig utgivare för STELLA:

Peter Nerman
Bibliotekarie:
Vakant

Redaktionsråd:

Gunnar Lövsund
Göte Flodqvist
Bertil Forslund

Information om cookies