Login Form

Logga in
 

STARs styrelse och övriga 2016

STARs styrelse består för närvarande av 9 ledamöter och en ordförande. Nedan presenteras den exakta sammansättningen. Styrelsens uppdrag är att fatta beslut som berör STAR och dess verksamhet. Styrelsemötena äger vanligtvis rum på måndagar ungefär en gång i månaden under vår- och höstsäsong.

Om du är intresserad av att bli styrelseledamot så hör av dig till valberedningen.

STARs styrelse 2016  
   
Ordförande:
Peter Nerman
Vice ordförande:
Peter Mattisson
Sekreterare:
Mats Mattsson
Kassör:
Gunnar Lövsund
Ledamot:
Linda Rosendahl
Ledamot:
Håkan Lundberg
Ledamot:
Göte Flodqvist
Revisorer  
Johnny Rönnberg
 Håkan Holmbeck
   
Andra viktiga poster  


Informations och kontaktansvarig:
Nils-Erik Olsson

Obs-chef Saltis:
Tore Månsson

Obs-chef Magnethuset:
Curt Olsson
Webbmaster:
Johan Olzén
Valberedning:

Bernt Balkh (sammankallande)

Tore Månson

Nyckelansvarig:
Gunnar Lövsund

Ansvarig utgivare för STELLA:

Peter Nerman
Bibliotekarie:
Vakant

Redaktionsråd:

Gunnar Lövsund
Göte Flodqvist
Bertil Forslund

Information om cookies