2017-09-23 Astronomins Dag och Natt

Till denna bidrog STAR som tidigare år med Öppet hus. Nippe Olsson höll en dubbelföreläsning: ”En titt ut i universum med avstamp i historien om Observatoriekullen” från kl. 18 till framåt 21. Efter en genomgång av olika teleskopkonstruktioner från Newtons enkla reflektor till VLT på Paranal i Chile via William Herschels 40 fots-jätte m.fl. gav Nippe historien bakom Stockholms observatorium och Magnethuset. Han diskuterade därefter Vintergatans struktur och hur man studerar den med hjälp av detektorer vid olika frekvenser. Bland övrigt som avhandlades var Dopplereffekten och Ole Römers metod för bestämning av ljusets hastighet. Föredragen upp-skattades av åhörarna, men det dimmiga vädret gjorde tyvärr ett efterföljande besök med stjärnskådning i STARs observationskupol meningslöst, vilket förstås var en besvikelse för besökarna.

Text: Bertil Forslund

2017-09-11 Utflykt till Saltis

Nippe Olsson ledde visningen av stjärnskådarfaciliteterna på Karlsbaderberget för de medlemmar som mött upp på måndagskvällen. Det blev en rundvandring bland observatoriebyggnaderna, de flesta från tidigt 1930-tal och vackert inbäddade i den låga tallskogen. Den genomtänkta och påkostade arkitekturen, särskilt huvudbyggnadens, kan ge den tillfällige besökaren ett intryck av tempel eller kultplats.

Nästan alla hus härbärgerar fortfarande sina originalinstallerade instrument, även om de inte längre kan användas som ursprungligen var tänkt p.g.a. den tekniska utvecklingen, t.ex. från fotografiska plåtar till CCD-chips. Till varje byggnad finns också knutna personliga historier, av vilka Nippe kunde vidarebefordra några – en del pikanta – till åhörarna. Det bidrog till att levandegöra anläggningen, där tiden annars har stannat.

I Meridianhuset, en av de byggnader på området som STAR fått ansvaret att förvalta, står tiden däremot inte stilla. Som meddelats i förra numret av STELLA har den ursprungliga Zeiss-refraktorn därifrån plockats ner och renoverats. På dess fundament är det tänkt att installera en flexibel montering som skall kunna acceptera olika teleskoptyper, för STARs medlemmar att använda framöver. En utmaning blir då att konstruera en plattform för observatör och besökare, i lämplig höjd och med alla säkerhetskrav uppfyllda, och det utan att några bestående ändringar görs på den k-märkta byggnaden. En livlig diskussion om detta med flera förslag avslutade rundvandringen. De närmast ansvariga personerna kommer säkert att återkomma i ärendet med artiklar i STELLA.

Text: Bertil Forslund

Deltagarna i rundvandringen i Saltis. Vår ciceron Nippe Olsson längst t.v.
Foto: Gunnar Lövsund