Klubbmöten

2022-11-28 Astrofotokväll

Kvällens möte sändes på ZOOM med 12 deltagare digitalt och 12 i Magnethuset. Hela 6 medlemmar redovisade sina senaste resultat av sitt fotande. Först ut var Håkan Lundberg med fina bilder från sitt sommarställe på Öland, bl.a. Ghost nebula, Cassiopeia nebula, Bubble nebula och M81.…

Posted in Möten | Leave a comment

2022-11-14 Intressegruppen för bildbehandling – ”Pretty pictures”

Den nya intressegruppen under ledning av Jan Zettergren hade ett första möte i Magnethuset. Jan berättade om hur han började med astrofoto och hur långt han kommit nu. Han har visserligen en mycket bra utrustning hemma vid det här laget men då det svenska vädret för det mesta lägger hinder i vägen för fotande så har han börjat med att köpa bilder från Telescope Live som har observatorier i Chile, Spanien och Australien.…

Posted in Möten | Leave a comment

2022-10-31 Gravitationslinser och teleskopet SDST

Vår medlem Pablo Vallejos var kvällens föreläsare. Han började med att berätta om gravitations­linser, ett fenomen som uppstår när ljuset från en avlägsen galax passerar en tung galaxhop på sin väg mot jorden. På grund av gravitationen kröks ljuset runt galaxhopen och kan då ses från jorden som ett antal förvrängda galaxer.…

Posted in Möten | Leave a comment

2022-10-17 Visionskväll

Denna kväll ägnades åt att fundera på hur vi ser på STARs framtid och vilka aktiviteter vi skulle kunna ha. Alla förslag antecknades på tavlan och kommer att behandlas vidare.

Projekt

  • Skicka upp en satellit
    Som en kul framtidsidé eller något långsiktigt.
Posted in Möten | Leave a comment

2022-10-11 Visning i Magnethuset

En öppen visning för 12 personer. Förevisare var Göte Flodqvist och Bernt Balkh. Göte berättade om STAR och astronomi för besökarna. I kupolen riktade Bernt in och körde teleskopet mot Saturnus, Jupiter med sina 4 månar, vår egen kära måne och dubbelstjärnan Albireo.…

Posted in Möten | Leave a comment

2022-10-17 Visionskväll

Denna kväll ägnades åt att fundera på hur vi ser på STARs framtid och vilka aktiviteter vi skulle kunna ha. Alla förslag antecknades på tavlan och kommer att behandlas vidare.

Projekt

  • Skicka upp en satellit
    Som en kul framtidsidé eller något långsiktigt.
Posted in Möten | Leave a comment

2022-10-11 Visning i Magnethuset

En öppen visning för 12 personer. Förevisare var Göte Flodqvist och Bernt Balkh. Göte berättade om STAR och astronomi för besökarna. I kupolen riktade Bernt in och körde teleskopet mot Saturnus, Jupiter med sina 4 månar, vår egen kära måne och dubbelstjärnan Albireo.…

Posted in Möten | Leave a comment

2022-09-24 Astronomins Dag Och Natt (ADON)

Astronomins Dag och Natt gick bra. Men det kom inte så mycket folk som vanligt. Vi hade ca 40-50 besökare. Senare delen av kvällen kunde vi visa Jupiter i teleskopet till besökarnas glädje. Föredraget var populärt trots att det inte var helt fullsatt denna gång.…

Posted in Möten | Leave a comment

2022-09-24 PR-STELLA 2022

PR-STELLA årgång 2022 trycktes i samband med Astronomins dag och natt (ADoN) den 24 september 2022. Tidningen är tänkt som en inkörsport till astronomin och amatörastronomin i synnerhet för nybörjaren men att även att ge något till dem som kommit lite längre med sin hobby.…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2022-08-29 STELLA nummer 2 2022

Nytt nummer av STELLA skickas ut i veckan. Det finns även att läsa på hemsidan (nya nummer av tidningen endast för medlemmar).

  STELLA nummer 2 2022

Nu börjar höstsäsongen för amatörastronomen.
Foto: Bengt Rutersten

Innehåll i nr 2 – 2022

  • Hänt i STAR
  • Fokusgrupp för astrofoto
  • Vad är alla dessa Messier-objekt?
Posted in Uncategorized | Leave a comment