2017-09-23 Astronomins Dag och Natt

Till denna bidrog STAR som tidigare år med Öppet hus. Nippe Olsson höll en dubbelföreläsning: ”En titt ut i universum med avstamp i historien om Observatoriekullen” från kl. 18 till framåt 21. Efter en genomgång av olika teleskopkonstruktioner från Newtons enkla reflektor till VLT på Paranal i Chile via William Herschels 40 fots-jätte m.fl. gav Nippe historien bakom Stockholms observatorium och Magnethuset. Han diskuterade därefter Vintergatans struktur och hur man studerar den med hjälp av detektorer vid olika frekvenser. Bland övrigt som avhandlades var Dopplereffekten och Ole Römers metod för bestämning av ljusets hastighet. Föredragen upp-skattades av åhörarna, men det dimmiga vädret gjorde tyvärr ett efterföljande besök med stjärnskådning i STARs observationskupol meningslöst, vilket förstås var en besvikelse för besökarna.

Text: Bertil Forslund

2017-04-29 Kulturnatt Stockholm

Glada besökare kollar på nymånen i Magnethusets teleskop. Kanske blivande STARar?
Glada besökare kollar på nymånen i Magnethusets teleskop. Kanske blivande STARar?

Detta årligen återkommande evenemang omfattar ett stort antal museer och organisationer med kulturell anknytning. STAR brukar få många gäster och så var fallet även denna kväll då vi räknade in närmare 500 intresserade. Vår eminente talare Nippe Olsson höll två föredrag för fulla hus. De handlade om bl.a. Observatoriekullens och STARs historia, bristen på mörker, vetenskapliga metoder, exoplaneter, stjärnors livsprocesser, svarta hål, mörk materia och universums ålder. Klockan 21.00 släppte vi in de första ivrigt väntande att titta i vårt teleskop på en vacker månskära.

Senare kunde Jupiter skymtas bland de tätnande molnen. Man kan inte låta bli att förundras över tålmodigheten hos de som kan stå i timmar och vänta på sin tur att komma upp i vår kupol. Och trots att somliga inte fått se mer än moln så verkade de rätt nöjda ändå. När vi vinkade av de sista gästerna hade klockan hunnit bli 01.00.

Text: Gunnar Lövsund

2016-10-08 Astronomins Dag och Natt

inleddes i Magnethuset med en dubbelföreläsning av Nippe Olsson mellan kl. 18 och 21, inför en – med tanke på det höstligt kalla och blåsiga vädret- oväntat stor publik. Den fick höra om Observatoriets och Magnethusets historia och på vilket sätt STAR idag håller astronomitraditionen levande på Kullen. Därefter följde en genomgång av vad som finns att se på en klar natthimmel; stjärnor, planeter, kometer, nebulosor och galaxer, samt olika observationsmetoder från Tyko Brahes dagar till nu. Stjärnornas födelse, utveckling och död berördes och också fenomen på forskningsfronten, som mörk materia och mörk energi – någonting för åhörarna att fundera på under hemfärden.

Efter föredragen inbjöds som vanligt besökarna att i mindre grupper bese kupolen och klubbens SCT-teleskop där, men på grund av den täta molnigheten kunde tyvärr inga observationer göras denna gång. Nere i klubblokalen var några av våra övriga instrument uppställda till beskådan, och med STAR-funktionärer till hands för förklaringar och tips. Som vid tidigare ”öppna hus”-tillfällen förundrades man även denna gång över Allmänhetens detaljintresse för våra amatörastronomiska aktiviteter och metoder.

Text: Bertil Forslund

2016-09-17 Städdag i Magnethuset

Nippe Olsson vårdar stolar på löpande band.

När vi kom kl. 10 så var bara Nippe Olsson där. Han försökte sätta ihop den nyköpta dammsugaren. Jan Art hjälpte till med detta medan jag städade toaletten. Vi undrade såklart om det skulle komma någon mer, det borde det ju göra tyckte vi, även om vi hört att ovanligt många inte kunde närvara pga. andra åtaganden. Det skulle visa sig att det bara blev vi 3, lite tunn uppslutning tycker jag.

När dammsugaren väl var monterad började Nippe dammsuga uppe i kupolen. Jan var utrustad med trasor och en stor hink vatten, och torkade alla ytor i kupolen. Det var verkligen skitigt, vattnet blev helt svart. När kupolen och trappan var dammsugna så tog jag vid och våttorkade ytorna, och vattnet fick bytas flera gånger då det snabbt blev svart. Sedan dammsög Nippe alla stolarna, och Jan bar dels ut dem inför dammsugningen av golvet, dels våttorkade han alla ytor som behövde detta. Till sist så dammsögs golven i föreläsningsrummet och det inre rummet, och jag våttorkade dem. Jan tvättade fönstren på utsidan.

Efter 2½ timma var vi klara. Nu är Magnethuset rent och fräscht, och med tanke på hur smutsigt det var så skulle man nog behöva städa 2 gånger per år. Om fler hade kommit så hade det varit mindre att göra per person, och detta är trots allt en trevlig tillställning med en massa astronomiprat, så kom gärna förbi en liten stund nästa gång.

Text och foton: Katarina Art

Jan Art styrketränar.
Katarina Art visar var skåpet, förlåt stolen, ska stå.

2016-05-28 Hemliga rum

Per Frejvall demonstrerar sin favorit Astrografen.

Statens Fastighetsverk (SFV) förvaltar över 2000 kulturellt värdefulla byggnader och anläggningar. En del av dessa är öppna för allmänheten. Någon gång per år ger man allmänheten möjlighet att besöka några utvalda objekt, som normalt är stängda. Det kan vara f.d. militära bergrum, gamla radiostationer eller vackert renoverade hus. Dessa aktiviteter kallar man ”Hemliga Rum”. I år ville man bl.a. visa det gamla observatoriet i Saltsjöbaden, som numera arrenderas av Kunskapsskolan. Och eftersom STAR nyttjar ett par av byggnaderna där så blev vi naturligtvis tillfrågade om vi kunde/ville visa vår verksamhet. Och visst kunde/ville vi. Inför evenemanget gjorde vi i ordning ett reklamnummer av Stella att delas ut till besökare. Vid 9-tiden på lördagsmorgonen samlades vi 7-8 STARar för genomgång med SFV och ganska snart började nyfikna besökare komma. Sedan var det en stadig ström fram till kl. 16. I alla våra tre kupoler berättade vi om det befintliga teleskopet och vad man kunde göra med det.

Nippe Olsson talar sig varm för Newton- och Cassegrain-teleskopen.

Vädret var lite gråmulet och en kortare regnskur fick vi stå ut med. Totalt räknade SFV-funktionärerna in 1328 besökare varav många besökte våra kupoler. Och några av dessa blev kanske medlemmar i STAR. Och för oss förevisare var det roligt att sprida lite kunskap om astronomi till allmänheten.

Läs mer om Hemliga Rum

https://www.sfv.se/sv/bygg-pa-kunskap/hemliga-rum/hemliga-rum-2016-start/stockholms-observatorium-i-saltsjobaden/

Här visar ordförande Peter Nerman Zeissrefraktorn.