STELLA och Polaris nu som pdf

Nu har vi grävt djupt i vårt referensbibliotek och kompletterat med vad vår kassör Gunnar har haft i sina gömmor. Resultatet är att vi har skannat in samtliga (tror vi) STELLA som producerats från starten av STAR 1988 till dags dato. Dessutom har vi skannat in alla exemplar av tidningen Polaris som givits ut av Stockholms Amatörastronomiska Klubb under åren 1979-1988.

Allt material i högupplöst format (300 dpi) och OCD-konverterat (man kan markera och kopiera text från dokumenten).

Tidningarna finns under menyn STELLA. Läs och begrunda hur amatörastronomin i Stockholm har förändrats under åren. Mycket nöje!

men…även solen har sina fläckar (amatörastronomer vet…)
vi saknar några äldre tidningar och behöver hjälp att finna vad som saknas. Ni som har dem hemma kan väl låna ut dem till oss för inskanning så vi får hela samlingen komplett:

SAKNADE TIDNINGAR

  1. STELLA 2008 nummer 3     –     (vi tror den aldrig kom ut men vi är inte helt säkra)
  2. Polaris nummer 1 – 24 (med undantag för nummer 5 som vi har)

om ni har några av dessa tidningar så kontakta mig (webmaster@starastro.org) eller Gunnar (stella@starastro.org)

2019-03-11 Utflykt till Saltis

ArgoNavis handkontroll

Denna kväll var programmet i Magnethuset inställt. I stället hade Nippe via sin maillista aviserat utflykt till observatoriet i Saltis. Ett tiotal medlemmar kom ut för att observera. Vi delade upp oss i två grupper, varav den ena besökte Astrografen under ledning av observatoriechefen Henrik Claesson Pipping och den andra kom till Meridianpassagehuset. Senare bytte grupperna plats. I Meridianpassagehuset hade Bengt Rutersten och Gunnar Lövsund i förväg kalibrerat den nya Push-To-anordningen i östra kupolen i så nu var det tämligen enkelt att hitta önskade objekt. Vi kikade bl. a. på några galaxer i Leo. Och givetvis beundrades det nya golvet i den västra kupolen.

Lägesgivare (enkoder) monteras på axlarna för RA och Dec. Här visas den svarta givaren på RA-axeln.

Push-To-anordningen ArgoNavis fungerar så här: Först görs en kalibrering: Teleskopet riktas in mot en känd stjärna och beteckningen för denna matas in i handkontrollens dator. Då registrerar handkontrollen lägesgivarnas positioner. Med handkontrollen knappar man sedan in önskat objekt, t.ex. M13. Koordinaterna för M13 finns lagrade i datorn. I ett fönster på handkontrollen visas med pilar åt vilket håll teleskopet ska röras för att nå M13. I princip enkelt, men vår uppställning i Saltis komplicerar det hela något. Push-To är alltså en manuell motsvarighet till motoriserad Go-To.

Text och Foto: Gunnar Lövsund

Några av besökarna i östra kupolen
Bengt Rutersten obsar i Newtontuben

2019-02-18 Årsmöte

Årsmötet genomfördes i god ordning. Det leddes av tf ordförande Katarina Art. 2018 års ekonomiska resultat blev ett plus på 11 233,88 kr, mycket beroende på att Stella nr 3-2018 skulle betalas först i januari 2019. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen vilket stämman röstade för.

Till ny ordförande valdes Katarina Art och till nya styrelseledamöter valdes Oscar Zanetta och Anton Vannesjö. Revisorerna Håkan Holmbeck och Johnny Rönnberg fick fortsatt förtroende. Till valberedning återvaldes Hans-Eric Barner och Bernt Balkh.

Styrelsen för 2019 ser då ut på följande sätt:

OrdförandeVice ordförandeSekreterareKassörLedamotLedamotLedamotLedamot
Katarina ArtPeter MattissonMats MattssonGunnar LövsundGöte FlodqvistHåkan LundbergAnton VannesjöOscar Zanetta
2 år2 år1 år1 år2 år2 år2 år2 år

 

Medlemsavgiften för 2020 beslöts att höjas till 180 kr för fullbetalande och kvarstå med 100 kr för ungdomar under 26 år. Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan.
Vid årets slut 2018 var vi 289 medlemmar.

Text: Gunnar Lövsund

2019-02-11 Presentation av STARs nya hemsida

Vår nya hemsida är nu driftsatt sedan december 2018. Plattformen för den gamla hemsidan kunde av tekniska skäl inte längre uppdateras. Problemet hade varit känt sedan lång tid tillbaka och arbetet med en ny sida hade pågått under i stort sett hela 2018. En grupp bestående av Håkan Lundberg, Andreas Pettersson och Johan Olzén gjorde utvecklingen. I samband med driftsättningen övertog Håkan Lundberg rollen som Webmaster från Johan Olzén, som skött den gamla sidan med den äran.

Håkan presenterade nu den nya hemsidan www.starastro.org och förklarade vad och hur man hittar där och alla funktioner. Innehållet är förstås till största delen hämtat från den gamla sidan, men utseendet är betydligt modernare. En del texter och bilder behöver dock uppdateras. I skrivande stund har Håkan lagt ner ett omfattande arbete med att skanna in alla nummer av tidningen Stella och många av dess föregångare Polaris.

Text: Gunnar Lövsund