Proposition avseende samarbete om nytt teleskop i Meridianhuset i Saltsjöbaden

Det hittillsvarande teleskopet (Zeiss-refraktorn) i Meridianhusets västra kupol har flyttats därifrån, renoverats och ställts upp i Magnethuset. Avsikten är att ersätta det teleskopet med ett modernt GoTo-teleskop. Vi tror att detta skulle kunna öka intresset för att utnyttja de observationsmöjligheter vi har därute.

I STARs Saltisgrupp diskuterades till en början att skaffa en ekvatoriell montering på vilken skulle sättas det Meade-teleskop som suttit i Magnethusets kupol före nuvarande Celestron-teleskop. Tanke fanns också att vid behov kunna skifta teleskop till något annat privat teleskop. Meade-teleskopet är numera sålt.

Vidare diskuterades och så småningom beslutades att höja det befintliga golvet för att underlätta vid observationer. Man skulle uppnå högre säkerhet om stege inte behövde användas. Detta golv är nu färdigställt. Fastighetsverket har vänligen stått för materialkostnad och STAR för arbetet.

STAR har nu fått ett erbjudande från Ericssons Astronomi Förening (EAF) att få sätta upp ett 14 tums Schmidt-Cassegrain teleskop av märket Meade. EAF bekostar teleskopet och dess utrustning mot att deras medlemmar får använda teleskopet på samma villkor som STARs medlemmar. Bl. a. tilldelas nyckel till Meridianhuset endast efter godkänd utbildning i hantering av teleskop och gällande regler.

Vid möte mellan Saltisgruppen och styrelsen diskuterades det nya förslaget och efter viss tvekan godtogs det av majoriteten av Saltisgruppen. Därefter har förslaget diskuterats inom styrelsen.

Styrelsen har beslutat att rekommendera följande:

  1. STAR inleder ett samarbete med EAF avseende installation och nyttjande av det föreslagna 14 tums teleskopet.
  2. STAR och EAF skriver avtal om vilka regler som ska gälla för samarbetet, hur kostnader och ansvar ska fördelas, hur bokning ska ske, etc.
  3. Avtalet ska gälla i två år med möjlighet till förlängning.

Styrelsen önskar att årsmötet beslutar ett samarbete med EAF enligt styrelsens rekommendation.

 

Stockholm 2019-12-06

För STARs styrelse

 

———————————–

Katarina Art, ordförande

 

Lämna ett svar