Magnethuset renoveras

I vår kommer Magnethuset att renoveras. För att det ska hända så behöver lokalen tömmas totalt. Vi behöver nu din hjälp med detta. Vi behöver frivilliga krafter dels på måndagarna, efter våra ordinarie möten eller på dagtid om du kan då. Det som behövs hjälp med är dels att gå igenom det som finns, packa ner det i kartonger och flytta dessa kartonger.
Under den period som Magnethuset renoveras så kommer vårt ordinarie program att vara inställt. Vi får se om det blir några andra aktiviteter i stället, förslag mottages tacksamt. Se vår hemsida för uppdateringar om renoveringen, när det är stängt för oss och när programmet väntas starta igen.
Som planen ser ut nu kommer renoveringen att ta sin början i mars, och vi planerar att ha vårt årsmöte i Magnethuset som planerat.
Hör av dig till Nippe (informator@starastro.org) eller Katarina (ordforande@starastro.org) om du kan hjälpa till med tömningen av lokalen, eller kom på en måndag, all hjälp tas tacksamt emot.

 

Katarina Art
Ordförande STAR