2017-02-13 Astronomisk loppis

Revisor Håkan Holmbeck och Nippe Olsson.
Revisor Håkan Holmbeck och Nippe Olsson.

Det var ganska många som ville fynda gamla astroprylar. Hur mycket som såldes vet jag inte men STAR fick ett litet tillskott till kassan och kanske sålde någon lite privata prylar. Loppisen verkar ha blivit en tradition och det är ju kul.

Mats Mattsson, Göte Flodqvist, Curt Olsson m.fl. fyndar.
Mats Mattsson, Göte Flodqvist, Curt Olsson m.fl. fyndar.

Text: Gunnar Lövsund

2017-02-20 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma valdes 3 ledamöter att sitta på 2 år. Ordförande, sekreterare och kassör valdes 2016 på 2 år och har därmed 1 år kvar till nästa val. Styrelsen 2017 blev alltså följande:

         
Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot
Peter Mattisson Mats Mattsson Gunnar Lövsund Göte Flodqvist Håkan Lundberg
1 år 2 år 2 år 1 år 1 år

Revisorerna Håkan Holmbeck och Johnny Rönnberg fick fortsatt förtroende liksom valberedningen Tore Månsson och Bernt Balkh. Medlemsavgiften för 2018 beslöts bli oförändrad, dvs. 100 kr för medlemmar under 26 år och 150 kr för övriga.